Dolina Lodowego Lasu

Dolina Lodowego Lasu leży u południowo-wschodniego podnóża Tahadów. Specyficzny mikroklimat, leżącej pomiędzy dwoma pasmami wzgórz doliny powoduje, że zima utrzymuje się tam dłużej niż wszędzie wokoło. Kiedy wiosenne trawy zaczynają porastać wzgórza, pomiędzy nimi nadal króluje mroźna pani ze swymi sługami.

Las porastający dolinę zalicza się do północnej części Pajęczej Kniei, ale elfy z południa nie zapuszczają się tak daleko, a i pająków jest tu znacznie mniej.

Ten spokojny i nieco odcięty od świata obszar, za swój dom wybrało wielu ludzi, szukających izolacji. Ta jednak powoli się kończy, wraz z przybywającymi do doliny wypalaczami węgla drzewnego, drwalami i coraz liczniejszymi karawanami podróżującymi drogą przecinającą doliną z południa na północ. W dodatku spokój doliny burzą tajemnicze doły wypełnione krwią pojawiające się tutaj od jakiegoś czasu.

Palisada

Palisada to domostwo otoczone nie najlepszej jakości parkanem z bali, której właścicielem jest stary Jamart. Osiedlisko służy za miejsce postoju karawan podróżujących pobliskim traktem, a obecnie również za miejsce zamieszkania drwali, z ich przywódcą Alersem na czele i kobietą służącą drwalom jako kucharka, Ariną.

Rogate Koźle

Osada składająca się z dwóch dużych chat, jednej mieszkalnej, drugiej gospodarczej, otoczona palisadą. Przez środek dziedzińca przepływa strumień. Zamieszkujący ją wieśniacy żyją z hodowli zwierząt i polowań, oraz tego co da im las. Przedstawicielem osady jest Hames, ostrożny w osądach, ale jednocześnie sprawiający wrażenie nieprzykładającego dostatecznej wagi do swojej funkcji mężczyzna, mający około 45 lat. Hamesa można spotkać często w towarzystwie jego niemal pełnoletniego syna Brewarda. Wyjątkowo towarzyskie, zwłaszcza wobec obcych mężczyzn są kilkunastoletnie bliźniaczki Brithe i Alix, momentami zachowujące się mocno wyzywająco, przy milczącej aprobacie innych mieszkańców osiedliska. Jednak przy bliższym poznaniu, okazuje się, że są po prostu nieco zagubionymi dzieciakami o dziewczyńskich marzeniach. Mieszkańcy Rogatego Koźla przygarnęli również upośledzonego syna podróżnego, który niegdyś mieszkał przez jakiś czas w ich wsi. Eldad jest dwudziestoletnim młodzieńcem o psychice kilkuletniego dziecka.

Smolary

Smolary to miejsce wypalania węgla drzewnego, gdzie w przeciętnej jakości szałasach zamieszkuje czterech wypalaczy. Najbardziej rozmownym z nich jest Lafa, pracujący w parze razem z Gislą. Prócz szałasów w Smolarach przede wszystkim wyróżniają się dwa mielerze służące do wytwarzania węgla drzewnego, oraz zadaszony skład na gotową substancję.

Dolina Lodowego Lasu

Skrzydła Rocranon mistrz_gry