Biblioteka Morska w Maracum

Słynne na całym archipelagu, portowe miasto Maracum, szczyci się najznamienitszym zbiorem ksiąg, map i pergaminów poświęconych tematyce morskiej. To najpełniejsza skarbnica wiedzy o portach, prądach, legendach morskich i historycznych żeglarzach jaka znajduje się w znanym świecie.

Biblioteka pierwotnie była zbiorem bogatego kolekcjonera, marynarza i znamienitego kupca Gauwilla Spota, którą po śmierci ofiarował w darze mieszkańcom Maracum, którzy przyjęli go jak rodaka, choć pochodził z dalekich stron. Zdeponowana w nadmorskiej willi przyciągała przybyszy, którzy chętnie zostawiali w niej kolejne opasłe tomy. Historia mówi, że niesławny pirat Raffolk Krwawonosy pozostawił w niej łup w postaci dziesiątek ksiąg, które zbierał na każdej swojej wyprawie, byle dołożyć coś do zbiorów, o których niegdyś był usłyszał. Raffolk sam nie potrafił czytać, ale wielki miał respekt przed wiedzą ukrytą w księgach.

Dziś biblioteka znajduje się w części portowego kasztelu i jest oczkiem w głowie rajców miejskich.

Biblioteka Morska w Maracum

Skrzydła Rocranon mistrz_gry