Argady, archipelag

Nazwy: Lordostwo Argad, Zjednoczone Wyspy Wschodniej Bramy.
Władca: Milwid z Hageavo, Lord Obrońca Argad, Strażnik Wschodniej Bramy.
Stolica: Hageavo

Opis

Argady to archipelag dużych wysp leżących na wschód od Rocranon. Rządzone przez, obieranego przez Lordów Władców poszczególnych wysp, Lorda Obrońcę posiadającego dużą władzę tak długo, jak długo na Argadach dobrze się dzieje.

Argadyjczycy zajmują się rolnictwem hodowlą ale również w dużej mierze gospodarką morską i handlem. Żyją wedle zasad natury, ale coraz więcej ludności, zwłaszcza wiejskiej przyjmuje Porządek (Kościół Ostatecznego Porządku) do swojego serca, na co szlachetni urodzeni patrzą nie bez lęku, nie sprzeciwiają się jednak nadchodzącym zmianom.

Prostolinijni i szczerzy wojownicy, szanujący przodków, rodzinę, ziemię która ich żywi, naturę w jej nieobliczalności.

System monetarny

Złote monety: Bramy (run bramy na awersie)
Srebrne monety: Kły (zwane pospolicie “płotkami”, symbol ryby na awersie)
Miedziane monety: Skrzela (trzy pionowe, zakrzywione linie na awersie)

Argady, archipelag

Skrzydła Rocranon mistrz_gry