Ród Tydfairfów

Ród Tydfairfów to niegdyś potężna i bogata, argadyjska rodzina. Ich herbem jest złoty, leżący jeleń w czerwonym polu. Szczególnie głośno o rodzie zrobiło się, kiedy w 724 RWA*, za sprawą intensywnych starań seniora Archesa Tydfairfa zostali uznani za zarządców i protektorów Wyspy Sennej. Arches kontynuował swoje dzieło aż do śmierci, stając się inicjatorem budowy Czerwonej Twierdzy, która stałą się zamkiem rodowym.

Niestety jego następcy radzili sobie coraz gorzej i mimo utrzymywania się na jako takim poziomie, ani bogactwa ani wpływów z czasów Archesa już nie odzyskali. Z czasem rodzinę poczęły gnębić nieszczęścia i choroby, a po upadku miasta Rocranon zostali zmuszeni do opuszczenia wyspy i powrotu na Argady.

Kalendarium

724 RWA – Ród Tydfairfów sprowadza się na Wyspę Senną i przejmuje nadmorskie wsie Borowik i Otulany. Rodzina Tydfairfów zarządza z dworu we wsi Borowik.
730 RWA – Arches Tydfairf rozpoczyna budowę Czerwonej Twierdzy.
733 RWA – Wultgo syn Archesa kończy budowę Czerwonej Twierdzy.
750 RWA – Wultgo funduje wieś Kelpie.
772 RWA – Anard syn Wultga funduje wieś Chomoth.
783 RWA – Upada miasto Rocranon. Wsie Borowik i Otulany zostają opuszczone. Mieszkańcy odbudowują swoje domostwa w głębi lądu.
784 RWA – Resztka rodu z decyzji Rebo syna Anarda opuszcza Czerwoną Twierdzę i wraca na Argady

Życie na Wyspie Sennej

Odnaleziona księga zarządcza Czerwonej Twierdzy, pozwoliła rzucić nieco więcej światła na historię rodu. Czytając pomiędzy nudnymi raportami dowiedzieć można się że:

  • Arches musiał być prawdziwym tyranem. Widać to po wymaganiach względem wieśniaków. żaden z jego następców nie nakładał tak wielkich podatków i nie wymagał tak morderczej pracy przy budowie zamku. Z drugiej strony, chyba tylko dzięki niemu zamek mógł zostać wybudowany.
  • Anard, odrodny syn Wultga wolał szaleć na morzach zamiast zajmować się majątkiem na Wyspie Sennej. Dopiero kiedy jego ojciec umiera, sprowadza się na włości, wraz ze swoimi marynarskimi towarzyszami. Niemile widziani w Czerwonej Twierdzy, dostają od Anarda kawałek ziemi do zarządzania. Tak powstaje wieś Chomoth.
  • Anard popada w szaleństwo, nocami lunatykuje po korytarzach twierdzy. Znika w niejasnych okolicznościach.
  • Po upadku Rocranon, ktoś zmusza wieśniaków do odstąpienia od morza. Rebo pisze o tym zaledwie w półsłówkach, przez które przebija jednak lęk. Wieśniacy zmuszeni są do przeprowadzenia się w głąb lądu i porzucenie części swojej działalności, jaką było rybołóstwo.
  • W krótkim odstępie czasu umiera dwójka dzieci Rebo, zaś jego małżonka zaczyna popadać w podobne szaleństwo co Anard. Rebo postanawia opuścić “przeklętą wyspę”.

  • RWA – Rok według Argadów

Ród Tydfairfów

Skrzydła Rocranon mistrz_gry