Liga Handlowa

Liga Handlowa to najpotężniejsza organizacja kupiecka archipelagu. Powstała pierwotnie z połączenia wspólnych interesów argadyjskich kupców, budując ich potęgę i skuteczność we wszystkich portowych miastach. Wkrótce poczęli przyłączać się do niej handlarze z innych rejonów archipelagu, traktując obyczaje, prawa i przywileje jako ogólnie obowiązujące.

Wkrótce okazało się, że również szlachta, chcąc sięgnąć po pomoc do kupieckiej kiesy musiała zacząć się liczyć z nowym organizmem, a nawet iść na pewne wobec niego ustępstwa. Wkrótce umocowana w prawie różnych królestw archipelagu gildia mogła dyktować warunki dotyczące obrotu pieniądzem w każdym miejscu gdzie sięgały jej wpływy.

Obecnie nie może być ważnego punktu handlowego bez placówki Ligii Handlowej. To do niej zgłaszają się handlarze szukający kontraktów, potrzebujący mediacji, próbujący zostać ważnymi graczami pośród handlarskiej elity.

Siedziba Ligii znajduje się w królewskim mieście Hageavo.

Liga Handlowa

Skrzydła Rocranon mistrz_gry