Kościół Ostatecznego Porządku

Kościół Ostatecznego Porządku to gwałtownie rosnąca w siłę organizacja, skupiająca wokół siebie istoty, którym marzy się świat podporządkowany jasnym regułom. Pozbawiony niebezpieczeństw, sprawiedliwy, skonstruowany wedle pomysłów wielkich planistów. Ciężko się dziwić, że jego idee znajdują tak podatny grunt u ludzi, na których skupiają się wszelkie nieszczęścia, tych najbiedniejszych i mających najmniej do powiedzenia w świecie.

Wielu władców zauważyło jednak już, że warto być po stronie Kościoła Ostatecznego Porządku, bo z wpływami jakie ma dziś i tymi jakie będzie miał jutro, może on być jedną z najbardziej liczących się sił świata.

Nie bez powodu organizacja nazywa się kościołem, gdyż filozofia, w oparciu o którą powstał ruch, daje oddanym jej wyznawcom zdolność kontrolowania i kreowania rzeczywistości, przy pomocy niezwykłych i niedostępnych przeciętnemu człowiekowi mocy. W rzeczywistości jednak wyznanie nie jest oparte na istnieniu żadnego bytu boskiego, a na boskiej idei, która jakoby ma zmienić świat.

Symbolika KOP

Sybolem Kościoła Ostatecznego Porządku jest kwadrat, w który wpisano okrąg, w ten zaś ostatecznie trójkąt równoramienny. Trójkąt oznacz płomień tlący się w człowieku, jego żywiołowość. Okrąg to świat, dla którego podporządkować należy każde ludzkie działanie. Kwadrat to ramy religii, ale jednocześnie to wszechświat, ideał do jakiego zdążać ma każdy wyznawca, wdrażając w niego świat zastany, wykuwany okiełznanym płomieniem duszy ludzkiej.

Rogi kwadratu to filary filozofii. Górny lewy to porządek, górny prawy to stałość, dolny lewy to kreacja, dolny prawy to siła wewnętrzna człowieka. To właśnie w tym kierunku skierowany jest trójkąt płomienia żywiołu ludzkiego.

Kościół Ostatecznego Porządku

Skrzydła Rocranon mistrz_gry