Halden Brancet

Czarodziej chaosu z Argadów

Description:
CZARODZIEJ CHAOSU POZ 1
SIŁA 8 INTELIGENCJA 17 6
ZRĘCZNOŚĆ 9 MĄDROŚĆ 12 KP 8
KONDYCJA 13 CHARYZMA 5 PD 474
Bio:

Halden Brancet

Skrzydła Rocranon robsontpm